บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ

 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป โดย นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจสินค้าและแพลตฟอร์ม มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจโท นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมรับมอบเงิน ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้แก่โรงพยาบาลตำรวจในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น บริษัทฯ จึงพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

รับข่าวสารและดูข้อมูลเพิ่มเติมของ อาร์เอส กรุ๊ป เพิ่มเติมได้ที่ www.rs.co.th หรือเฟซบุ๊ก RSGROUPOFFICIAL

อาร์เอส กรุ๊ป มอบเงิน 2 ล้านบาท  จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลตำรวจ