นายกฯ ประชุม ศอฉ.โควิด สั่งเจ้าหน้าที่ทำงานเข้มงวด แม้ต้องเหน็ดเหนื่อย พร้อมขอให้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางการแพทย์ของไทย

(26 มี.ค. 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวก่อนการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยระบุว่า ขณะนี้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในสถานการณ์ระดับที่รัฐบาลต้องใช้การประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมอำนาจการบริหาร ออกข้อกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสังคมและประชาชน โดยในช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและลดการแพร่ระบาดได้ จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน โดยสั่งการให้ผู้รับผิดชอบตามภาระหน้าที่จัดทำแผนดำเนินงานให้เรียบร้อย พร้อมเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งรวมถึงนักวิชาการและภาคประชาชนด้วย ขณะที่เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังขอให้ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นทางการแพทย์ของไทย โดยการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อลดข่าวปลอม ทั้งให้กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องการนำเข้าจากต่างประเทศ

นายกฯ ประชุม ศอฉ.โควิด สั่งเจ้าหน้าที่ทำงานเข้มงวด แม้ต้องเหน็ดเหนื่อย