บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประกาศหยุดการเดินรถเส้นทางประเทศไทย - สปป.ลาว จำนวน 13 เส้นทาง และเส้นทางประเทศไทย - กัมพูชา 2 เส้นทาง รวม 15 เส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ (25 มี.ค.63) เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลลาวและกัมพูชา ได้ประกาศกำหนดมาตรการเข้าเมือง โดยปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้หยุดการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศชั่วคราว ประกอบด้วย เส้นทางประเทศไทย - สปป.ลาว จำนวน 13 เส้นทาง และเส้นทางประเทศไทย - กัมพูชา 2 เส้นทาง รวม 15 เส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ (25 มี.ค.63) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ ดังนี้

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เส้นทางสายที่ 1 หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 2 อุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางายที่ 3 อุบลราชธานี - ปากเซ
เส้นทางสายที่ 4 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
เส้นทางสายที่ 5 ขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 6 กรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 7 นครพนม - ท่าแขก
เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ - หลวงพระบาง
เส้นทางสายที่ 9 อุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง
เส้นทางสายที่ 10 กรุงเทพฯ - ปากเซ
เส้นทางสายที่ 11 เชียงราย - เชียงของ - บ่อแก้ว
เส้นทางสายที่ 14 จังหวัดเลย - แขวงไชยะบุรี - หลวงพระบาง
เส้นทางสายที่ 15 จังหวัดน่าน - หลวงพระบาง

ประเทศกัมพูชา

เส้นทางสายที่ 12 กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ
เส้นทางสายที่ 13 กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ