สธ. เผยผู้กลับจากพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19 หากไม่พบอาการป่วยเข้าเกณฑ์ สามารถกลับบ้านได้

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่มีประกาศหรือนโยบายห้ามการเดินทางไปพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่หากจำเป็นต้องไป ขอให้ระมัดระวัง ให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาดกับสบู่หรือเจลล้างมือ ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปอยู่ในที่คนจำนวนมาก

ส่วนข้อกังวลหลังจากเดินทางกลับประเทศไทย ทุกคนจะผ่านการคัดกรองที่สนามบิน ในส่วนผู้ที่ไม่มีไข้ อาการไม่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค สามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ขอแนะนำให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง

แต่หากป่วยมีอาการเป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ส่วนผู้ที่ตรวจพบว่ามีไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือมีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคที่ด่านควบคุมโรค จะถูกส่งตัวไปตรวจเพิ่มที่โรงพยาบาล ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยังคงเข้มเรื่องการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรค ทั้งผู้โดยสารขาเข้าและขาออก

ขณะนี้ในประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 35 ราย กลับบ้านแล้ว 17 ราย ยังนอนรักษาที่โรงพยาบาล 18 ราย โดยมีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด 2 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร รายที่ 1 ใช้เครื่องเอคโม (ECMO) หรือเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอด ในวันนี้อาการดี ทำตามคำสั่งได้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ผลลบ ส่วนรายที่ 2 ที่ติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วย อาการยังคงที่ โดยทั้ง 2 คนได้รับยา Favipiravir ครบ 5 วันแล้ว