ทบ. เผยบ้านหลวงส่วนกลาง มีไม่ถึง 100 หลัง ขีดเส้นคนเกษียณ ย้ายออก มี.ค.นี้

ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาบ้านพักของกำลังพลชั้นผู้น้อยที่เกษียณไปแล้วแต่ยังเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยว่า ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป โดยจัดลำดับความเดือดร้อนทั้งคนที่อยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการไปพร้อมๆ กัน

เมื่อถามว่ายังคงมีทหารที่เกษียณอายุราชการพักอยู่บ้านหลวงจำนวนมากหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า กำลังให้หน่วยสรุปเข้ามา ว่ามีจำนวนเท่าไร ซึ่งขีดเส้นว่าเดือนมี.ค.นี้ต้องเรียบร้อย โดยเราแจ้งไปว่าขอให้ส่งคืนด้วย แต่ขอให้เข้าใจว่าในสังคมไทยนั้นยืดหยุ่นได้ แต่ต้องขีดเส้นเป็นระยะไป ในบางกรณีที่ต้องผ่อนผันก็ต้องมีกรอบเวลา

"ในอดีตยอมรับว่ามีการผ่อนผันหลายปี เช่น ทหารที่ทำงานตามชายแดน ที่เกษียณแล้วไม่มีบ้านพัก จึงต้องพิจารณาตามกรณี อย่างไรก็ตาม จำนวนบ้านพักทั้งหมดในส่วนกลางมีไม่เกิน 100 หลัง สำหรับระดับชั้นนายพล - พันเอกพิเศษ ซึ่งระหว่างดำเนินการก็คาดว่าจะมีคนทยอยออกไปเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาคือทหารที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดและเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ส่วนที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหา เพราะเขามีบ้านอยู่แล้ว ทั้งนี้ในส่วนของ สว. ยังไม่เห็นรายชื่อว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่" พล.อ.ณัฐพล กล่าว

ส่วนการตั้งคำถามของสังคม ว่า เหตุใดนายทหารระดับสูงซึ่งมีเงินเดือนสูง จึงไม่มีกำลังทรัพย์ซื้อบ้านของตนเอง แต่มาอยู่บ้านหลวง พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ต้องไปถามแต่ละคน ซึ่งอาจมองได้ว่า ยังมีงานที่ต้องรับใช้ประเทศชาติอยู่ จึงอยากฝากสื่อมวลชนว่า ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะ นายพลที่ยังอยู่บ้านหลวง ก็กระทบกับบ้านของชั้นนายพลด้วยกัน ไม่ใช่นายพลจะไปอยู่บ้านนายสิบ จนทำให้ทหารชั้นผู้น้อยไม่มีบ้านอยู่ ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน