"กมธ.พาณิชย์ฯ"ลงดาบสั่งห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศ ฝ่าฝืนเจอแพ่ง-อาญา แนะรัฐทำความเข้าใจปชช. ไม่ให้ตื่นตระหนก ตุนสินค้า

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมาธิการที่ได้มีการพิจารณาศึกษากรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนประกอบ เป็นสินค้าควบคุม โดยกรรมาธิการได้มีการเชิญผู้แทนกรมการค้าภายในเข้าชี้แจง โดยผู้แทนกรมการค้าภายในชี้แจงว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการเสนอเรื่องให้ครม. ได้มีมติดังกล่าวออกมา โดยออกมาตรการควบคุมราคาสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย จะต้องแจ้งปริมาณสินค้าเป็นประจำทุกเดือน ควบคุมการขนย้ายสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร โดยกรรมาธิการพาณิชย์ฯ มีคำสั่งไม่ให้ผู้ผลิตส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศ หากมีการฝ่าฝืน จะมีมาตรการลงโทษทางอาญาและแพ่ง รวมถึงควรจะมีการแสดงราคาในการขายและควบคุมร้านค้าที่ขายเกินราคา อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการผลิตในประเทศมีเพียงพอสำหรับประชาชน นอกจากนี้ขอเสนอให้ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจ ไม่ให้ตื่นตระหนก กักตุนสินค้า จนทำให้สินค้าขาดตลาด