ศักดิ์สยาม เร่งรัดกรมทางหลวงเดินหน้าโครงการลงทุนมอเตอร์เวย์ 5 เส้นทาง วงเงิน 2.65 แสนล้านเข้าครม.ให้เสร็จภายใน 30ก.ย.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 63 มีโครงการลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ ของกรมทางหลวง(ทล.)ที่เตรียมเสนอครม. ทั้งหมด 5 โครงการวงเงินรวม 265, 526 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการสายนครปฐมชะอำวงเงินลงทุน 79,006ล้านบาทซึ่งกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการนโยบายp PPPเห็นชอบรูปแบบ PPP Net Cost แล้วซึ่งอยู่ระหว่าง การพิจารณาของกระทรวงการคลังเพื่อเสนอครมอนุมัติหลักการ นอกจากนี้ยังมีโครงการสายหาดใหญ่-ชายแดนไทยมาเลเซียวงเงินลงทุน 42,6 20 ล้านบาท รวมถึงโครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงรังสิต-บางปะอินวงเงินลงทุน 29,400 ล้านบาทอยู่ระหว่างสรุปการศึกษารูปแบบการลงทุนคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 63

นอกจากนี้ยังมีโครงการสายวงแหวนรอบนอกกทม.ด้านตะวันตกวงเงินลงทุน 78, 000 ล้านบาท โดยช่วงเส้นทางบางขุนเทียน-บางบัวทลองอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 63 ช่วงบางบัวทอง-บางปะอินสำรวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่สายศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิวงเงินลงทุน 37,500 ล้านบาทอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบเอกชนร่วมลงทุนคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 63

"ได้เร่งรัดกรมทางหลวงให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงทุนที่คั่งค้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 30 ก.ย.นี้ เพื่อให้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ"

สำหรับการลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำนั้น ได้ฝากให้กรมทางหลวงไปดูว่า ประชาชนในพื้นที่เข้าใจยอมรับการก่อสร้างได้หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าโครงการยังไม่มีความพร้อมก็อย่าเพิ่งไปทำ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่ดำเนินการศึกษาไว้หมดแล้วแต่รูปแบบการลงทุนจะเป็นแบบใดนั้นจะต้อง เสนอกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ