ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีล้มล้างการปกครอง

เมื่อเวลาประมาณ 11.50 น.ที่ศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคดีที่ นายณฐพร โตประยูร ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ , นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ ล่าสุดองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4 ไม่ได้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครอง เนื่องจากในการขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค จะต้องยื่นข้อบังคับพรรค ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบ ก่อนรับจัดตั้งพรรคและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ดังนั้นเมื่อ กกต.รับรองจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองและมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงถือได้ว่าข้อบังคับพรรคดังกล่าวไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง จึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอว่าผู้ถูกร้องทั้ง 4 ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง ดังนั้นคำร้องดังกล่าวจึงเป็นเพียงข้อห่วงใยของผู้ร้องในฐานะ

อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อความในข้อบังคับของพรรคการเมืองควรมีความชัดเจนไม่คุมเครือ ซึ่ง กกต.มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาเพิกถอนข้อบังคับนั้นได้ จึงสมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ส่วนประเด็นเรื่องแนวคิดหรือการแสดงความเห็นของผู้ถูกร้องนั้น เห็นว่าการพิจารณาว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิล้มล้างการปกครองจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงทำให้เห็นได้ว่าการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่และไม่ห่างไกลจากเหตุ แต่ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4 กระทำการล้มล้างการปกครอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ การยกคำร้องคำวินิจฉัยดังกล่าวทำให้พรรคอนาคตใหม่รอดพ้นจากการถูกยุบพรรค