ธนาคารแห่งประเทศไทย สำรองเงินสด 38,000 ล้านบาท ในช่วงตรุษจีน หลังพบว่าประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรสูงกว่าปกติ

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งเป็นช่วงที่มีเทศกาลตรุษจีน ประชาชนจะมีความต้องการใช้ธนบัตรอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ และประมาณการว่า ธนาคารพาณิชย์ จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีน เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 38,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับการเบิกจ่ายปกติ

ส่งผลให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ สำรองไว้ เพื่อรองรับความต้องการในการใช้ธนบัตรของประชาชนไว้ให้เพียงพอ พร้อมประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ ในการเบิกจ่ายเพื่อเตรียมการรองรับความต้องการของประชาชน