บริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน สร้างปรากฎการณ์ครั้งใหม่ ชู 4 ยุทธศาสตร์ ผนึก Entertainment กับ Commerce ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยฐานข้อมูล พร้อมหาพันธมิตรขยาย Ecosystem ตั้งเป้ารายได้ 5,250 ล้านบาท ในปี 2020

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงาน RS Entertainmerce Decoded-ถอดรหัส RS Entertainmerce Model ครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ในการก้าวสู่ New Era เพื่อสร้าง New S Curve ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1.Entertainmerce ซึ่งเป็นกลยุทธสำคัญ ที่ต่อยอดจาก Biz model ที่โดดเด่นเป็นพิเศษของ RS 2.Data Driven Company คือการสร้าง Big data จากข้อมูลของลูกค้าในฝั่งของ Entertainment ของผู้ชมรายการทีวี ผู้ฟังรายการวิทยุ รวมถึงสมาชิกและผู้ติดตาม สื่อโซเชียล ที่มีกว่า 100 ล้านบัญชี 3.Strategic Partnership การเกิด Synergy ทางธุรกิจ ด้วยการจับมือกับพันธมิตรจะเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างการเติบโตอย่างแข็งแรงทางและยั่งยืนในปี 2020 4.M&A การผนวกกิจการ เพื่อสร้าง Ecosystem ให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างมูลค่าทางธุรกิจ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความยั่งยืนมั่นคงระยะยาว

โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2020 ที่ 5,250 ล้านบาท และคาดว่าบริษัทจะเติบโตขึ้น ตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยธุรกิจ commerce มีสัดส่วนสูงสุดที่ 60% ตั้งเป้ารายได้ปี 2020 ที่ 3,200 ล้านบาท รวมถึงการเติบโตภายใต้แบรนด์ RS Mall ตามกลยุทธ์ที่เราได้วางไว้ คาดว่าสัดส่วนของรายได้ธุรกิจ commerce จะมีสัดส่วนสูงในระดับ 80% ในระยะถัดไป พร้อมกับการมีอัตราการทำกำไรทั้งขั้นต้นและสุทธิสูงขึ้น จาก ณ ปัจจุบันที่ 50% และ 15% ตามลำดับ