"ออโรร่า" แถลงการณ์เยียวยาผู้เกี่ยวข้อง เหตุชิงทองลพบุรี ส่งลูกพนักงานสาวจบปริญญาตรี เงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากบริษัทฯ 2 แสน-เงินช่วยเหลือรวมเกือบ 1 ล้านบาท และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิตรายอื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวพนักงานผู้เสียชีวิต พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ ลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนลูกค้าของห้างฯ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ครอบครัวของพนักงานที่เสียชีวิต (น.ส.ธิดารัตน์ ทองทิพย์) - ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากบริษัทฯ 2 แสนบาท บริษัทฯ ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสวดอภิธรรมศพจนเสร็จสิ้น บริษัทฯ รับผิดชอบให้ทุนการศึกษาบุตรของพนักงานผู้เสียชีวิต จนจบการศึกษาปริญญาตรี ครอบครัวได้รับเงินชดเชยจากกองทุนที่ได้ทำไว้ตามกฎหมาย แบ่งเป็น เงินช่วยเหลือจัดการศพ 32,500 บาท และ เงินชดเชยให้กับครอบครัวรวมทั้งสิ้น 924,000 (จะทยอยได้รับจนครบภายใน 10 ปี) เงินรายได้อื่นๆ ของบริษัทที่คงค้าง รวมกับสวัสดิการพนักงานตามระเบียบ

พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นจากบริษัท เป็นเงิน 5 หมื่นบาท บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาพยาบาลจนเป็นปกติ พนักงานจะได้รับเงินเดือนเต็มตลอดระยะเวลาที่ทำการรักษา จนกว่าจะหายเป็นปกติ

ลูกค้าของบริษัท ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากบริษัท เป็นเงินครอบครัวละ 3 หมื่นบาท บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาพยาบาลจนกว่าหายเป็นปกติ

'ออโรร่า' แถลงการณ์เยียวยา ส่งลูกพนักงานเรียนจบ ป.ตรี