"ศรีนวล" ร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอศาลรธน. ไต่สวนปม "ธนาธร" ไม่ออกใบรับรองหลังถูกขับออกจากพรรค หวั่นสมัครพรรคใหม่ไม่ทัน

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ขับออกจากพรรค เข้ายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไม่ออกใบรับรองมติคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ขับไล่ตนเองออกจากพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

ส่งผลให้ไม่สามารถไปสมัครเข้าร่วมพรรคการเมืองอื่นได้ โดยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213