ผู้อำนวยการโรงเรียน แจงออกกฎห้ามนักเรียนไว้ผมทรงหน้าม้า กลัวรักสวยรักงามจนอาจมีผลต่อการเรียน ขณะที่นักเรียนโต้ตัดผมหน้าม้า แต่ได้เกรดเฉลี่ย 3.5

เพจเฟซบุ๊กกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ได้โพสต์ข้อความระบุโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดัง ในจังหวัดจันทบุรีออกกฎ "ห้ามไว้หน้าม้า" พร้อมประกาศเชิญย้ายออกสถานศึกษา หากเรียกพบเกินสามครั้ง จนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการริดรอนสิทธิจำนวนมาก

ซึ่งคุณนฤพล อาจหาญ ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนดังกล่าว คือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้ข้อมูลว่า เรื่องสัญญาที่ทำขึ้นมีจริง แต่ไม่เคยไล่เด็กออกตามที่มีการทำสัญญาข้อตกลง

ทั้งนี้ เป็นเรื่องของการเข้าใจผิด เพราะเดิมที มีการทำสัญญาของนักเรียน ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี 2523 โดยข้อสุดท้ายคือ ข้อ 17 ระบุว่า เมื่อทางโรงเรียนทำหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบ ถ้าผู้ปกครองไม่มาพบตามหนังสือเชิญ 3 ครั้ง หากผู้ปกครองยินดีให้ทางโรงเรียนคัดชื่อออกจากโรงเรียน สามารถทำได้ทันที

แต่หนังสือสัญญากรณีพิเศษ เรื่องของการไว้ผมทรงหน้าม้า ทำขึ้นมาภายกลังในปี 2562 แต่กลับมีคนนำสัญญาทั้งสองฉบับ มาเชื่อมโยงกัน จนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการไล่นักเรียนออก

ส่วนเรื่องการไว้ผมหน้าม้า โรงเรียนยืนยันว่า เป็นการทำผิดกฏระเบียบที่ยึดถือกันมานาน ในโรงเรียนหญิงล้วน และผู้อำนวยการโรงเรียนมองว่า การที่เด็กไว้ผมหน้าม้าถือว่า ไม่มีระเบียบวินัย แต่อาจมีผลต่อการเรียนบ้าง เช่น การรักสวยรักงาม ทำให้ความใส่ใจเรื่องการเรียนลดน้อยลง

คุณนฤพลยังได้ไปสอบถาม นักเรียนในโรงเรียนที่ไว้หน้าม้า พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของโรงเรียน โดยเด็กนักเรียนบางคน บอกว่า ตัวเองก็ไว้ผมหน้าม้า แต่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ซึ่งมองว่า การไว้หน้าม้าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียน ตามที่คณะครูกล่าวอ้าง

ขณะที่ผู้ปกครองคนหนึ่ง เล่าว่า ทราบเรื่องกฏระเบียบเพราะโรงเรียนถ่ายรูปลูกสาวลงในไลน์กลุ่มผู้ปกครอง บอกว่า ตัดทรงผมหน้าม้า ผิดกฏระเบียบของโรงเรียน พร้อมแจ้งให้มาเซ็นสัญญาดังกล่าว ทำทัณฑ์บนไว้ 3 ครั้ง

ซึ่งส่วนตัวมองว่า การตัดทรงผมหน้าม้า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียน การที่โรงเรียนเคร่งครัดสั่งให้ปฏิบัติตาม หากไม่ทำตามจะต้องย้ายสถานที่เรียน ก็ถือว่า ทำเกินไปหรือไม่ เนื่องจากเท่าที่รู้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ก็ไม่ได้มีกฏดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้การปฏิบัติตามกฏระเบียบอยู่ในสังคม โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร จึงยอมเซ็นสัญญาดังกล่าวไป และพยายามดูแลทรงผมของลูกสาว ให้ถูกต้องตามกฏระเบียบมากที่สุด

ผอ. แจงให้นักเรียนตัด "ผมหน้าม้า" กลัวกระทบการเรียน