พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล พลเอกเปรม ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ก่อนมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันนี้ เวลา 19.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา มีคณะองคมนตรี รวมถึงข้าราชการ และประชาชน ทยอยเข้าร่วม พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ ก่อนที่ช่วงบ่าย จะมีการเคลื่อนขบวนแห่เชิญโกศศพ จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ไปพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ในเวลา 19.00 น.

โปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศล "พลเอกเปรม" ครั้งสุดท้าย