กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่สุ่มตรวจสินค้าอุปโภคบริโภค ตามตลาดสดต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนที่จะจับจ่ายซื้อของช่วงเทศกาลปีใหม่ พบแค่ตลาดสดแห่งเดียวที่มีตาชั่งไม่ได้มาตรฐานกว่า 20 เครื่อง

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ที่ตลาดกลางบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบว่าในปีนี้ราคาสินค้าจำพวกเนื้อสัตว์อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนราคาผักอาจปรับตัวลดลง

และจากการตรวจสอบตาชั่งที่ตลาดกลางบางใหญ่ พบว่ามีตาชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคเสียเปรียบในการซื้อสินค้า จึงได้ทำการตรวจยึดตาชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดกว่า 20 เครื่อง และให้พ่อค้าแม่ค้าเปลี่ยนตาชั่ง เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และร้านค้าทุกร้าน ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน

นอกจากนั้น ยังได้เดินทางไปตรวจกระเช้าของขวัญที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่ เพื่อตรวจสอบเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ถูกบรรจุไว้ในกระเช้า และกำชับไม่ให้นำสินค้าใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือสินค้าเสื่อมคุณภาพ มาจัดลงในกระเช้าของขวัญ และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า

โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนร่วมเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ ก่อนตัดสินใจซื้อ ควรตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย และหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เอาเปรียบผู้บริโภค! ยึดตาชั่งไม่ได้มาตรฐาน ในตลาดกลางบางใหญ่