โรงพยาบาลศิริราช ผลิต "วัคซีนไรฝุ่น" ครบวงจร แก้ปัญหาภูมิแพ้ ใช้เป็นรายแรกในอาเซียน ผ่านการอนุมัติจาก อย.

โรคภูมิแพ้ นับเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังในคนไทย ที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่ง สาเหตุสำคัญ มาจาก "ไรฝุ่น" ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ ที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจมากที่สุด

รองศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ นายแพทย์ พงศกร ตันติลีปิกร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า ศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ผลิตชุดทดสอบ น้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ที่จำเป็น 8 ชนิด จนสามารถต่อยอดสู่การผลิต วัคซีนไรฝุ่น ซึ่งเป็นวัคซีนรุ่นแรกที่ผลิตขึ้น และนำมาใช้ ได้ผลดีกับผู้ป่วย

จากการสำรวจทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ศิริราชเป็นรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ผลิตวัคซีนไรฝุ่น เพื่อจำหน่ายอย่างครบวงจร

โดยวัคซีนที่ผลิต ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

ในอนาคต จะมีการพัฒนาวัคซีนภูมิแพ้แมลงสาบ เกสรหญ้า และวัชพืชชนิดฉีด เนื่องจากเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อย รองลงมาจากไรฝุ่น