ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อเหลืองเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ บริเวณท้องสนามหลวง พร้อมเผย รู้สึกยินดีที่มีการสืบสานปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

หนึ่งในจุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นพิเศษคือ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” ที่ได้นำแนวพระราชดำริมาใช้ในชุมชน เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ทำให้พื้นที่ที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมีน้ำทำการเกษตร

ขณะที่บริเวณกลางแจ้งมีการแสดงประติมากรรมอันวิจิตรงดงาม เช่น ประติมากรรมยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ และการแสดงน้ำพุ ท่ามกลางสวนดอกไม้ที่สวยงาม

ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ บอกว่า เป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้โครงการพระราชดำริ และอยากให้มีการจัดงานต่อเนื่องทุกปี

สำหรับงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม บริเวณท้องสนามหลวง วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ส่วนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 12 ธันวาคม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.

ประชาชนพร้อมใจ สวมเสื้อเหลืองเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ บริเวณท้องสนามหลวง