"เฮียฮ้อ" ร่วมงานเปิดสถาบัน "สำรับไทย" ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยไฟท์จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันอาหารพื้นถิ่นก้าวสู่สากล

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดตั้งสถาบัน "สำรับไทย" สถาบันส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารไทยระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่อาหารท้องถิ่นไทยและอาหารแบบสำรับให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน

สถาบันสำรับไทย ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยไฟท์จำกัด ที่มีการจัดทัวร์นาเม้นท์มวยไทยระดับโลก สร้างชื่อเสียง สร้างกระแสความนิยมมวยไทยจนแผ่ขยายไปทั่วโลก กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการที่รวบรวมข้อมูลและจัดการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้สถาบันสำรับไทยมีศักยภาพ ที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูล ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอให้ "สำรับไทย" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์กรสหประชาชาติ

ทั้งนี้ ภายในงานได้คัดสรร 14 เมนู จากทุกภาค หลากหลายท้องถิ่นที่จะเปิดตัวเป็นสำรับแรก ที่จะถูกผลักดันเป็นสำรับไทยให้นานาประเทศได้รู้จัก มาให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองรสชาติด้วย เช่น แกงส้มยอดมะพร้าวปลากระพง หมึกน้ำดำ กุ้งแม่น้ำเผา ไก่ย่างบางตาล ขนมโคมอญ แกงฮังเล เป็นต้น

"เฮียฮ้อ" ร่วมงานเปิดสถาบัน "สำรับไทย" ผลักดันอาหารพื้นถิ่นก้าวสู่สากล