องค์กรภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง พบมี 611 จุดในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เสี่ยงต่อภัยคุกคามทางเพศ เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข

ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง เปิดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ 611 จุด ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จากโครงการ First Pin “ปักหมุดจุดเผือก” เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสจุดเสี่ยง ต่อภัยคุกคามทางเพศผู้หญิง

หลังเปิดให้ส่งข้อมูลมา 2 เดือน พบว่า จุดเสี่ยงที่มีการแจ้งมากที่สุด 3 อันดับแรก คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 280 จุด เขตลุมพินี สะพานเขียว ซอยร่วมฤดี ซอยโปโล 114 จุด เขตราชเทวี - พญาไท ถนนเพชรบุรี 75 จุด

ลักษณะที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศมากที่สุด คือ ทางเดินและซอย 39% สะพาน 16%  ริมถนน 15%  ใต้ตึก 13% และอาคารร้าง 7%

ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่พบว่ามีเป็นจุดที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เตรียมเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัย ติดตั้งไฟ และติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ให้มีจุดบอดหรือจุดลับสายตา ส่วนตำรวจจะส่งสายตรวจลงพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังมากขึ้น

หลังจากนี้จะเปิดให้ประชาชนถ่ายรูปสถานที่มีความเสี่ยง เช่น เปลี่ยว หรือแสงไฟไม่สว่าง และปักหมุด ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ @Traffy Fondue ซึ่งทีมงานจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อให้แก้ไขปัญหาต่อไป

เปิดพื้นที่เสี่ยงคุกคามทางเพศ 611 จุด กทม.-ปริมณฑล