นายกรัฐมนตรีและภริยา นำคณะรัฐมนตรี และประชาชน ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง

ขณะที่ในปะรำพิธี ได้อัญเชิญพระพุทธบรมมหาจักรีศรีภูมิพลมหาราช เป็นพระพุทธรูปประธานในพิธี และ นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป ประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ นำโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่จะรับบิณฑบาต ที่ได้นิมนต์พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 489 รูป จากวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้นำภริยาและคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร

ก่อนจะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคูคลองถวายพระราชกุศล ณ บริเวณโรงเรียนช่างอากาศอำรุงและวัดธรรมาภิรตาราม ในเวลาต่อมา

"นายกฯ" นำปชช.ตักบาตรน้อมรำลึกถึง ในหลวง ร.9