มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส่งมอบใบกัญชา "หางกระรอก" สายพันธุ์พื้นถิ่นภูพาน จังหวัดสกลนคร ให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น ทำยาสมุนไพร ตำรับ "ศุขไสยาสย์"

เมื่อวานนี้(8 ต.ค.) ที่โรงเรือนปลูกกัญชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร รองศาสตราจารย์โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสกลนคร และสักขีพยาน ร่วมพิธีส่งมอบใบกัญชา "พันธุ์หางกระรอก" สายพันธุ์พื้นถิ่นภูพาน จังหวัดสกลนคร ให้กับกรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

สำหรับใบกัญชาที่เก็บครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เริ่มเก็บ ตั้งแต่ช่วงเวลา 03.00 – 06.00 น. เพื่อให้เป็นไปตามสูตรตำรับยาแผนไทย โดยล็อตแรก ได้ใบกัญชาน้ำหนัก 20.71 กิโลกรัม บรรจุลงถุงปิดมิดชิด มีตำรวจมาดูแลรักษาความปลอดภัย นำส่งต่อให้กับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อผลิตเป็นยาแผนไทย ตำรับ “ศุขไสยาสน์” จำนวน 5,000 ซอง ส่งต่อไปให้โรงพยาบาล 25 แห่งทั่วประเทศ เพื่อใช้กับผู้ป่วย มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ และให้เจริญอาหาร