ลูกจ้างโรงงานผลิตตุ๊กตาบุกร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสีคิ้ว ถูกนายจ้างเบี้ยวจ่ายเงินเดือน

ลูกจ้างโรงงานผลิตตุ๊กตา 40 คน รวมตัวเข้าร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หลังโรงงานค้างจ่ายเงินเดือน 3 สัปดาห์ สร้างความเดือดร้อนให้อย่างมาก เพราะไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

นางสาวชญานันท์ กอบโชคจีราภัคค์ อายุ 36 ปี ตัวแทนลูกจ้าง เล่าว่า โรงงานดังกล่าว มีลูกจ้างกว่า 100 คน ซึ่งทุกคนยังไม่ได้รับเงินเดือน ทางบริษัทให้เหตุผลว่า ขาดเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากผู้ว่าจ้างงานไม่ยอมจ่ายเงิน ทำให้ไม่มีเงินจ่ายลูกจ้าง ซึ่งขณะนี้ มีลูกจ้างยื่นหนังสือลาออกแล้วกว่า 70 คน คาดว่า จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

ขณะเจ้าของโรงงาน ยอมรับว่า ไม่มีเงินจ่ายลูกจ้างจริง เพราะลูกค้าไม่ยอมโอนเงินจ่าย โดยอ้างว่า เศรษฐกิจไม่ดี ของขายไม่ได้ ทำให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน แต่ขอยืนยันว่า จะหาเงินมาจ่ายให้กับลูกจ้างทุกคน และต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

ลูกจ้างโรงงานผลิตตุ๊กตาร้องถูกนายจ้างเบี้ยวจ่ายเงินเดือน