เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร ให้ "นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ" เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ แทน "นายจุติไกรฤกษ์" ที่ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวานนี้

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 8 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายจุติ ไกรฤกษ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ จึงประกาศให้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ พรรคประชาธิปัตย์ ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน