นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรี ขึ้น ซี 130 ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช-เกาะสมุย เปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 ธรรมนัส-อนุทิน อยู่สภาไม่ร่วมคณะ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ประกอบด้วย พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อตรวจติดตามบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ –หัวตรุด กิโลเมตรที่ 9+200 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยนายกรัฐมนตรี มีกำหนดพบประชาชนและนักเรียน ที่โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (ท่าเรือมิตรภาพที่ 30) ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้แทนนักเรียน

จากนั้นในช่วงบ่าย (เวลา 13.30 น.) นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังเกาะสมุย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก่อนที่ เวลา 16.40 น. นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเฉวง ที่สถานีสูบน้ำปลายคลองเฉวง (CP 1) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และเวลา 17.15 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 : Samui Festival 2019" ณ บริเวณลานพรุเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนเดินทางกลับ ถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลา เวลา 20.45 น.

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า นายอนุทิน รมว.สาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ยกเลิกการเดินทางร่วมคณะในครั้งนี้ สาเหตุคาดว่า วันนี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณา