รองโฆษก ตร. ยัน กฎหมายห้ามจักรยานยนต์ ขึ้นสะพานมีเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่

พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึง กรณีที่กลุ่มปลดแอกชาวสองล้อเข้าร้องเรียนกับกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณายกเลิกข้อบังคับเกี่ยวการขับขี่ รถเข็น รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถสามล้อหรือยานพาหนะบางประเภท ข้ามสะพาน ลอดอุโมงค์ บางจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า

ในการออกข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.จารจรทางบก พ.ศ.2522 และมีการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาในการพิจารณาในการออกข้อบังคับฯโดยพิจารณา ทั้งความเหมาะสม ความปลอดภัย ตามหลักวิชาการ สถิติที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างสะพาน และสภาพผิวจาจรบนถนน เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ขับขี่ยานพาหนะชนิดต่างๆ

ปัจจุบันมีจำนวน 58 สะพาน และ 7 อุโมงค์ ได้มีการห้ามไม่ให้ขับขี่รถบางประเภท หากฝ่าฝืนจะมีโทษ จึงขอความร่วมมือผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

และขณะนี้อยู่ระหว่างคู่กรณีได้ใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง และอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี โดยคณะกรรมการในการพิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ไม่ได้นิ่งนอนใจถึงประเด็นปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ได้ศึกษาข้อมูล ข้อดี-ข้อเสียของการออกข้อบังคับฯ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

รองโฆษก ตร.ยัน กม.ห้าม จยย.ขึ้นสะพานมีเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่