จิตอาสากลุ่ม Trash Hero กรุงเทพมหานคร ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า และอาสาสมัครจากหลากหลายองค์กรกว่า 200 คน ร่วมเก็บขยะที่ริมน้ำบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ ป้องดันไม่ให้ขยะไหลสู่ทะเล หลังเกิดเหตุการณ์ 2 พะยูนมาเรียม และยามีล เสียชีวิต พบหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิต พบพลาสติกติดอยู่ภายช่องท้อง และในร่างกาย

+จิตอาสากลุ่ม Trash Hero กรุงเทพมหานคร ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า และอาสาสมัครจากหลากหลายองค์กรกว่า 200 คน ร่วมเก็บขยะที่ริมน้ำบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ ป้องกันขยะไหลสู่ทะเล หลังเกิดเหตุการณ์ 2 พะยูนมาเรียม และยามีล เสียชีวิต พบหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิต พบพลาสติกติดอยู่ภายช่องท้อง และในร่างกาย

นายวรวัฒน์ สภาวสุ อาสาสมัคร ระบุว่า ส่วนตัวเป็นอาสาสมัครเก็บขยะมาหลายปีแล้ว ยิ่งมีเหตุการณ์พะยูนมาเรียม และยามีลเสียชีวิตจากขยะในทะเล ยิ่งทำให้ทุกคนต้องหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ เพราะปัจจุบันขยะพลาสติกของไทยมีจำนวนมาก ที่สำคัญระบบการจัดการยังไม่ครอบคลุม ทำให้ขยะล้น จนอาจไหลไปตามแหล่งน้ำต่างๆ จนออกสู่ทะเลได้

ทีมข่าวช่อง8 สังเกตเห็นว่าบริเวณหาด พบขยะจำนวนมาก มีทั้ง ถุงพลาสติก หลอดดื่มน้ำ กล่องอาหาร รองเท้าแตะ ซึ่งมีการแยกประเภทของขยะ เพื่อง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล

จิตอาสาลุยเก็บขยะริมน้ำบางกระเจ้า ก่อนขยะไหลลงแม่น้ำ ออกสู่ทะเล