ทางการเมียนมา เผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ H1N1 แล้ว 62 คน พบเมืองย่างกุ้งครองแชมป์เสียชีวิตสูงสุด

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน พบตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 ทั่วประเทศเมียนมาแล้ว จำนวน 62 คน

โดยเฉพาะที่เมืองย่างกุ้งครองแชมป์สูงสุด พบเป็นผู้ป่วย 180 คน เสียชีวิตแล้ว 42 คน เขตอิรวดี เสียชีวิต 4 คน รัฐคะฉิน เสียชีวิต 1 คน และในพื้นที่รัฐมอญ เสียชีวิต 3 คน เป็นต้น ทำให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข และกีฬา ประเทศสาธารรัฐแห่งเมียนมา ได้พยายามออกมารณรงค์ให้ประชาชน ช่วยกันป้องกันโรค H1N1 ทุกรูปแบบ

แต่ดูเหมือนว่า การควบคุมพฤติกรรมในเรื่องสุขอนามัย ค่อนข้างลำบากมาก รวมไปถึงยังไม่พบสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ออกมาวางมาตรการในการป้องกันการระบาดเข้ามาตามแนวชายแดนของประเทศไทยแต่อย่างใด

เมียนมาเผยมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ H1N1 แล้ว 62 คน