กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองควรดูแลและสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)

กรมควบคุมโรค พบว่าช่วงนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)ในประเทศไทย เริ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง

สำหรับ เชื้อไวรัส RSV ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ติดต่อโดยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ หรือสัมผัสเชื้อโดยตรง ผู้ป่วยจะแสดงอาการหลังติดเชื้อประมาณ4-6วัน จะมีไข้ ไอ มีน้ำมูกเจ็บคอ ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีหายใจเร็วหอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบ รับประทานอาหารได้น้อยซึมลง และอาจเสียชีวิตได้ โดยเป็นได้ทุกกลุ่มอายุ แต่จะมีอาการจะรุนแรงในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนด และผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคเบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนป้องกันการติดเชื้อได้ โดยล้างมือบ่อยๆให้สะอาด โดยเฉพาะก่อนมื้ออาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ ไม่ควรนำเด็กเล็กไปอยู่ในที่มีคนอยู่อย่างแออัด ควรปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม หากมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวจนหาย โดยฉพาะในกลุ่มนักเรียน ถ้าผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์โดยเร็วสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

เตือนไวรัส RSV ระบาดในเด็กและผู้สูงอายุ