สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วางมาตรการให้ผู้ประกอบการรับ-ส่งพัสดุทั้งรัฐ และเอกชน เข้มงวดตรวจสอบป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนยาเสพติดทางไปรษณีย์ ยันหากพบปล่อยปะละเลย ถือให้มีความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือผู้ค้ายาเสพติด

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังประชุมมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางไปรษณีย์ไทย และพัสดุภัณฑ์ต่างๆ และการลงโทษทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการ ว่า หากผู้ประกอบการได้เพิกเฉย หรือ ปล่อยปละละเลย ให้มีการลักลอบขนส่งยาเสพติด ให้ถือว่า เป็นผู้ช่วยเหลือ สมคบ สนับสนุนผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งมีความผิดตาม พระราชบัญญัติ ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด โดยจะต้องดำเนินคดีทั้งตัวพนักงาน และผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจะมีโทษถูกพักการให้บริการ หรือยกเลิก และปิดกิจการ

ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคมนี้ ได้เชิญแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ เอกชน ที่เป็นผู้ให้บริการด้านการรับ-ส่ง สินค้า และพัสดุภัณฑ์ มารับฟังมาตรการที่ต้องปฏิบัติ เพื่อเป็นการสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

สตช.เผย ไปรษณีย์รัฐ และเอกชน ปล่อยให้มีการขนยา ถือว่าผิดร่วม ฐานสนับสนุน