"ศรีสุวรรณ จรรยา" จี้สตง.ตรวจสอบ เครื่องบินเจ็ทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ใช้บริการพล.อ.ประวิตร ว่ามีราคาแพง และคุ้มค่าหรือไม่

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เร่งตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องบินเจ็ท ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีราคาสูงกว่า 1 พันล้านบาท และให้บริการพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่ จังหวัลพบุรี

นายศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า เครื่องบินเจ็ทรุ่นนี้ราคาซื้อขายกันทั่วไปเพียง 898,500,000 บาทเท่านั้น (แปดร้อยเก้าสิบแปดล้านหาแสนบาท) แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับซื้อมาในราคาสูงกว่า 1 พัน 1ร้อย ล้านบาท ซึ่งสูงถึง 147 ล้านบาท

จึงอยากทราบถึงสาเหตุที่ซื้อมาในราคาที่สูงกว่าปกติ และมีความจำเป็นเพียงใด เพราะปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเครื่องบินใช้ในภารกิจอยู่แล้วถึง 71 เครื่อง ซึ่งสามารถให้บริการผู้บังคับบัญชา ในภารกิจของตำรวจได้ดีอยู่แล้ว

จึงขอให้ สตง .ใช้อำนาจตรวจสอบว่า การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดซื้อเครื่องบินเจ็ทมาให้บริการ รองนายกรัฐมนตรี เป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่า หรือส่อไปในทางทุจริตหรือไม่

"ศรีสุวรรณ" ร้อง สตง.ตรวจสอบเครื่องบินเจ็ท