คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เตรียมเข้าตรวจสอบ ห้างค้าปลีกขายน้ำมันปาล์มต่ำกว่าทุน เชื่อเข้าข่ายผิดกฎหมาย

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ โฆษกคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยถึงกรณีที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ มีการจัดส่งเสริมการขายสินค้าน้ำมันปาล์มบรรจุขวดด้วยการปรับลดราคา จำหน่ายต่ำกว่าทุน เป็นระยะเวลายาวนาน ว่า เตรียมให้คณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ว่ามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนนานเกินควร หรือไม่ เพราะอาจมีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ จึงถือว่าเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการลงโทษอย่างเข้มงวด

ห้างขายน้ำมันปาล์มต่ำกว่าทุน ส่อผิดกฎหมาย