วงประชุมร่วม กก.บห.-ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ถกนานกว่า 9 ชั่วโมง ก่อนมีมติส่งชื่อตำแหน่งรัฐมนตรี และเลื่อนแถลงข่าวเป็น 10.30 น. พรุ่งนี้ (15 มิ.ย.)

การประชุมของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรค ได้เริ่มประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในเวลา 14.00 น. โดยใช้เวลาหารือนานเกือบ 3 ชั่วโมง จึงเริ่มประชุมร่วมกันกับ ส.ส.ในเวลา 17.40 น. ทั้งที่ตามกำหนดเวลาเดิมคือเวลา 15.00 น.

โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า เป็นเรื่องปกติ เพราะมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันมาก ส่วนท่าทีของสมาชิก พบว่า มีสีหน้าเคร่งเครียด โดยเฉพาะนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ หลังส่งหนังสือเสนอแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับหัวหน้าพรรค พร้อมกับนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เช่นเดียวกับนายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตเลขาธิการพรรค ที่มีสีหน้าที่เคร่งเครียด

โดยในที่ประชุมมีการหารือคุณสมบัติของผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี โดยนอกจากโควต้าภาค และความรู้ความสามารถ ที่ประชุมมีการนำเรื่องคดีความ และบุคคลที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงคนที่เคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีมาแล้ว มาหารือในที่ประชุม ก่อนจะมีมติอนุมัติ 7 รายชื่อ ที่จะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายถาวร เสนเนียม นายสาธิต ปิตุเตชะ นายจุติ ไกรฤกษ์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังเปิดให้มีการอภิปรายถึงคุณสมบัติ และความอาวุโสผู้จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ที่มองว่า ยังมีอีกหลายคนที่เหมาะสมกว่า คนที่ถูกเสนอชื่อ เช่น นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม เพราะเป็น ส.ส.หลายสมัย จึงทำให้หลายคน และกลุ่ม ส.ส.กลุ่ม กปปส. ติดใจคุณสมบัติของคุณหญิงกัลยา และนายนิพนธ์ ที่ขณะนี้ก็ยังเป็น นายกอบจ.สงขลา

โดยนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดตำแหน่งรัฐมนตรี จึงกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดสงขลาทั้งสองคน คือ นายนิพนธ์กับนายถาวร และเหตุใดโควต้าภาคใต้ จึงเหลือแค่ 2 คน ทั้ง ๆ ที่ตามสัดส่วนต้องได้ 3 ตำแหน่ง จากการที่ได้ส.ส.มา 22 คน และได้เสนอชื่อตัวเองเข้าชิงตำแหน่งรัฐมนตรี

ขณะที่นายวิรัช ร่มเย็น กรรมการบริหารพรรค สอบถามถึงหลักเกณฑ์ว่า จะใช้หลักใดในการพิจารณา เพราะหากคำนึงถึงความอาวุโส ตัวเองอยู่พรรคมา 22 ปี เป็น ส.ส. 8 สมัย ทำงานให้พรรคมาตลอด พร้อมกับเสนอชื่อตัวเองชิงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย ทำให้นายจุรินทร์ สั่งให้มีการลงคะแนนลับ ซึ่งผลปรากฏว่า นายถาวร ได้รับการสนับสนุนให้เป็นรัฐมนตรี

นายวิรัช ยังตั้งคำถามให้ผู้บริหารพรรค แจกแจงที่มาของการเสนอชื่อบุคคล ที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีในลักษณะเป็นแพ๊กเกจ พร้อมกัน 7 คนว่า เกิดจากอะไร เนื่องจากในแต่ละภาค มีหลายคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่กลับไม่ปรากฏชื่อ ซึ่งผู้บริหารพรรค ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ โดยให้เหตุผลเพียงว่า ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว

ทั้งนี้ ยังมีรายงานว่า ก่อนการประชุมครั้งนี้ นายจุรินทร์ ได้มีการตกลงกับนายถาวร ว่าจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อม จากส.ส.กลุ่ม กปปส.ในพรรค โดยให้เหตุผลกับกรรมการบริหารพรรคให้สนับสนุนนายถาวรว่า เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพภายในพรรค

ขณะเดียวกัน การประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส. กินเวลาถึง 22.30 น.ยาวนานกว่า 9 ชั่วโมง ก็ยังไม่มีวี่แววว่า จะเสร็จสิ้น และยังคงถกเถียงหนักเรื่องคุณสมบัติของคุณหญิงกัลยา และนายนิพินธ์

โดยในส่วนของคุณหญิงกัลยา นายอิสสระ สมชัย ส.ส. บัญชารายชื่อ และนายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส. บัญชีรายชื่อภาคอีสาน อภิปรายถึงที่มาว่า ใช้โควต้าใด เพราะหากเป็นภาคอีสาน ยังมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะมากกว่า

ขณะที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส. จ.ตรัง รวมถึง ส.ส. ในกลุ่มซีก กปปส. ก็ติดใจคุณสมบัติของนายนิพนธ์ ซึ่งขณะนี้เป็นนายก อบจ. สงขลา ไม่ได้เป็น ส.ส. แต่หากต้องมารับตำแหน่งรัฐมนตรี แล้วลาออกจากนายก อบจ. จะตอบคำถาม ประชาชนอย่างไร

จนถึงเวลา 22 นาฬิกา กรรมการบริหารพรรค ยังไม่มีคำตอบ และข้อสรุปให้กับที่ประชุมร่วมว่า 7 คน ที่คณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบ ทำให้ที่ประชุมสั่งพักการประชุม 10 นาที ก่อนที่จะเริ่มประชุมกันต่อ 

ทั้งนี้ หลังจากสั่งพักการประชุม โดยมีการประชุมนอกรอบระหว่างบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีทั้ง 7 คน ใช้เวลาหารือกันราวครึ่งชั่วโมง จากนั้น นายเฉลิมชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายจุรินทร์ จะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

คุณหญิงกัลยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ ให้การรับรองทั้ง 7 รายชื่อแล้ว และคาดว่า จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 15 มิถุนายน ในเวลา 10.30 น.