อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตือนคนเลี้ยงปลาสวยงาม หากเบื่อหรือไม่อยากเลี้ยง อย่าปล่อยลงแม่น้ำตามธรรมชาติ หลังพบปลาต่างถิ่น อย่างปลาซักเกอร์ และ ปลาพีค็อกแบส กินปลาไทยอย่างปลาตะเพียนสูญพันธุ์ได้

ปลาพีค๊อกแบส ที่ตกได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเพชรบุรี เป็นข้อบ่งชี้ว่า ขนาดนี้แหล่งน้ำในประเทศไทย พบปลาชนิดนี้เป็นจำนวนมาก แม้จะเป็นปลาต่างถิ่น ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ แต่ปัจจุบันมีการแพร่ขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากในไทย

ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า ปลาพีค็อกแบส เป็นปลาต่างสายพันธุ์ ที่เข้ามาทำลายระบบนิเวศน์ในไทย เนื่องจากเป็นปลากินเนื้อ ที่มีความสามารถการกินปลาด้วยกัน โดยเฉพาะลูกปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติของไทยได้มากกว่าปลาซักเกอร์ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นี้ ถึงหลายเท่า

ส่วนสาเหตุที่เข้ามาในประเทศไทยได้นั้น เพราะ กลุ่มคนเลี้ยงปลาสวยงามมักนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เช่นเดียวกันกับปลาซักเกอร์ แต่เมื่อเบื่อและไม่อยากเลี้ยงก็นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้มีการแพร่ขยายพันธ์จำนวนมาก และ หากไม่หยุดยั้งการแพร่ยขยายพันธุ์ อาจส่งผลให้ปลาสายพันธุ์ไทยพื้นถิ่นอย่างปลาตะเพียนสูญพันธุ์ได้

ส่วนประชาชนที่เลี้ยงปลาซักเกอร์หรือปลาพีค๊อกแบสอยู่และไม่ต้องการเลี้ยงแล้วห้ามนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาด แต่มีคำแนะนำให้ส่งคืนได้ที่กรมประมงและสถานศึกษาที่มีคณะประมงเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อ

พบปลาพีค๊อกแบส คล้ายปลาซัคเกอร์ กินปลาไทยสูญพันธุ์