บขส.เปิดศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลองแห่งรายในประเทศไทย เพื่อสร้างพนักงานขับรถมืออาชีพและช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

พลโทสุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง หรือ bus simulator เพื่อสร้างพนักงานขับรถมืออาชีพและช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

โดยพลโทสุรพล กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอบรมขับรถโดยสารจำลองแห่งนี้ เป็นศูนย์ฝึกหัดขับรถจำลองสภาพเสมือนจริง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญและมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย ให้กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะของบขส.

ซึ่งหลังจากนี้จะต้องผลักดันให้พนักงานขับรถของ บขส.และพนักงานขับรถโดยสารร่วมบริการ ต้องเข้ารับการอบรมดังกล่าว เพื่อยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถมืออาชีพ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารด้วย

บขส.เปิดศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง