ชาวอำเภอทับสะแก เรียกร้องให้พิพิธภัณฑ์ศิริราช คืนร่างของซีอุย เพื่อคืนความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลับพบข้อมูลจากคนในพื้นที่ ว่าซีอุยไม่ได้เป็นมนุษย์กินคน

ตัวแทนของชาวบ้านในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำรายชื่อกว่า 50 คน และรายชื่อที่ลงผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ กว่า 15,000 คน เข้ายื่นหนังสือถึง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ตรวจสอบการนำร่างซีอุยที่จัดแสดงว่าละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ และขอให้ช่วยประสานงานกับ พิพิธภัณฑ์ศิริราช เพื่อขอคืนร่างซีอุยมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

สำหรับชุมชนทับสะแกเป็นชุมชนที่ นายหลีอุย แซ่อึ้ง หรือนายซีอุน เคยอาศัยอยู่เมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา ก่อนจะถูกนำร่างไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิริราช และถือว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดเรื่องราว ซึ่งคนในพื้นที่มองว่า แม้ซีอุยจะเป็นนักโทษที่ถูกประหารชีวิต แต่ ซีอุย ไม่ใช่มนุษย์กินคนอย่างที่หลายคนเข้าใจ จึงเรียกร้องให้คืนความเป็นธรรมให้กับซีอุย และขอนำร่างซีอุยมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดทับสะแก เพื่อปิดตำนานซีอุยมนุษย์กินคน

นางอังคณา ยืนยันว่า มนุษย์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ก็ย่อมมีศักดิ์ศรี ซึ่งเมื่อเสียชีวิตก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พร้อมรับปากจะเร่งประสานกับพิพิธภัณฑ์ศิริราช ต่อไป.

ชาวทับสะแก ขอคืนร่างซีอุย เพื่อคืนความเป็นธรรม