นักแสดงและผู้ประกาศข่าว จากช่อง 8 เข้ารับพระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี

นักแสดงและผู้ประกาศข่าว จากช่อง 8 นำโดย เอี๊ยง-สิทธา สภานุชาติ , เพลง-กันย์ลภัส คงแจ่ม จากละครเรื่องเทพธิดาขนนก พร้อมด้วย หลี่แช-วิยดา พีรรัฐกุล ,อู๋-สถาพร ริยะป่า ผู้ประกาศข่าว จากรายการคุยข่าวเช้าช่อง 8 เข้ารับพระราช ทานเข็มวันอานันทมหิดล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และวันอานันทมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

แต่ะละคน บอกว่า รู้สึกปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้เข้าร่วมรับพระราชทานเข็มวันอานันทมหิดล พร้อมเชิญชวนให้ผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคเงินหรือซื้อเข็มวันอานันทมหิดล เพื่อเป็นการช่วงเหลือ เด็ก พระภิกษุอาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยทั้งหมดยังได้ร่วมเดินจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดลด้วย ประชาชนทั่วไปสามารถช่วยซื้อเข็มอานันทมหิดล พร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนเข้ามูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทยสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ พระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ด้วยเช่นกัน