"กุ้ง สุธิราช อาร์สยาม" เข้ารับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2019 ขององค์การอนามัยโลก เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

“กุ้ง สุธิราช อาร์สยาม” นักร้องและนักแสดงจากละคร “เทพธิดาขนนก” ช่อง 8 เดินทางเข้ารับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2019 ขององค์การอนามัยโลก เนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ในฐานะดาราจิตอาสา แกนนำรณรงค์ และเป็นผู้แทนองค์กร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

กุ้ง สุธิราช บอกว่า ตนเองไม่เคยสูบบุหรี่ และไม่เคยลองสักครั้งเดียว เพราะมีคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีปลูกฝังให้เห็นโทษของการสูบบุหรี่ตั้งแต่เด็กๆ พร้อมฝากเยาวชนที่สูบบุหรี่ และกำลังจะคิดลอง ให้ตระหนักโทษของการสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่นั้นส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่อตนเอง และยังส่งผลคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่อีกด้วย

วันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้ มีการรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่ เผาปอด” โดยกระทรวงสาธารณสุขเผยข้อมูลว่า ในปี 2560 มีผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน เสียชีวิตด้วยโรคจากบุหรี่ 72,656 ราย

สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสังกัดกรุงเทพมหานครใกล้บ้าน และยังสามารถปรึกษาได้ที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำ และสายด่วนเลิกบุหรี่ Quitline 1600 หรือแอปพลิเคชั่น “ไทยไร้ควัน”

"กุ้ง สุธิราช" เข้ารับรางวัลเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก