สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ผ่านเข้ารอบชิง 2 รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 10 จากสาขารายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมและผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม

นางสาววิยดา พีรรัฐกุล หรือ หลี่แช ผู้ประกาศ ข่าวช่อง 8 จากรายการคุยข่าวเช้าช่อง 8 ผ่านเข้ารอบชิงรางวัลนาฏราชครั้งที่ 10 สาขา ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม และรายการเจาะประเด็น ผ่านเข้ารอบชิงรางวัลสาขารายการ HardTalk ยอดเยี่ยม

ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้มาจากการเสนอชื่อ และตัดสินจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์โดยตรง จำนวน 350 คน แล้วจะมีการตัดสินในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

โดยรางวัลนาฏราช คือ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากรในแวดวงวิทยุและโทรทัศน์ ที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำหรับรางวัลนาฏราชครั้งที่ 10 แบ่งเป็นผลงานด้านโทรทัศน์จำนวน 28 รางวัล ผลงานด้านวิทยุจำนวน 9 รางวัล ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการเพิ่มรางวัลสถานีวิทยุออนไลน์ยอดเยี่ยมขึ้นมาด้วย เพื่อให้สอดรับกับการเติบโตของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ซึ่งงานประกาศรางวัลนาฏราชครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่เวลา 17:00 น. ถึง 20:00 น.ร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์ผู้ประกาศช่อง 8 ของเราด้วย

ช่อง 8 เข้าชิง 2 รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 10