หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดหวัดกาฬสินธุ์ สั่งการ ด่วน อบต.หลักเหลี่ยม อำเภอนามน เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหล หลังชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ร้องเรียน เป็นปัญหาสะสม มานานกว่า 10 ปี

ที่บริเวณหนองคอนเตรียม แหล่งผลิตน้ำประปา ของ อบต.หลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นาย จันทร์เทพ เทพพุทธางกูร ปลัดอำเภอนามน พร้อมด้วย นาย สุรชัย ศรีสมชัย นายก อบต.หลักเหลี่ยม และ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ สำรวจสภาพหนองคอนเตรียม และ ตรวจสอบระบบสูบน้ำ คุณภาพน้ำประปาหอสูง ที่จ่ายให้บริการชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน

ชาวบ้านหนองคอนเตรียม กล่าวถึง ปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่ค่อยไหลนั้น ว่า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง บางครั้ง 4 - 5 วัน น้ำประปาจะไหลมาสักครั้ง จะเป็นน้ำขุ่น ไม่สามารถใช้อาบ หรือ นำไปหุงข้าวไม่ได้ ชาวบ้านต้องแก้ไขปัญหา โดยการซื้อน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน แทนการใช้น้ำประปา หากฝนไม่ตกลงมาในเร็วๆ นี้ เชื่อว่า ชาวบ้าน จะต้องเดือดร้อนมากขึ้น

ที่ผ่านมา ชาวบ้าน เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ล่าสุด เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ได้แจ้งไปยัง ผู้นำชุมชน แต่ก็ยังเพิกเฉยตามเดิม ทั้งที่เดือดร้อนมานานกว่า 10 ปีแล้ว

 

นาย จันทร์เทพ (ปลัดอำเภอนามน) กล่าวว่า จากการตรวจสอบ พบว่า ในพื้นที่ตำบลหลักเหลี่ยม ไม่มีระบบชลประทาน การใช้น้ำต้องอาศัยน้ำฝนและแหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติเป็นหลัก จึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ส่วนหนองคอนเตรียม ที่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา เริ่มประสบปัญหาน้ำไม่พอใช้ หลังจากนี้ จะเร่งนำข้อมูลรายงานทางจังหวัด เพื่อหามาตรการแก้ไข และ ช่วยเหลือประชาชน ต่อไป

ขณะที่ นายก อบต.หลักเหลี่ยม กล่าวว่า หนองคอนเตรียม เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาที่แจกจ่ายให้บริการ 6 หมู่บ้าน ปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุมาจากภาวะฝนแล้ง ปริมาณน้ำในหนองคอนเตรียม มีน้อย ประกอบกับมีชาวบ้าน บริเวณรอบหนองคอนเตรียม สูบน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวนาปรัง จึงทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว และ เริ่มเกิดปัญหาน้ำไหลไม่สะดวก

พร้อมทั้ง ระบุว่า ปัญหาดังกล่าว เพิ่งเกิดขึ้นหลังสงกรานต์ ที่ผ่านมา เนื่องจาก ประปาหอสูง เพิ่งจะสร้างได้ 2 ปี ระบบสูบน้ำ กลั่นกรองน้ำ การจ่ายน้ำ ยังมีประสิทธิภาพดี ไม่ได้เกิดปัญหาสะสม นานกว่า 10 ปี แต่อย่างใด และยืนยันว่า อบต. ไม่ได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

เร่งช่วยชาวบ้านกาฬสินธุ์ น้ำประปาไม่ไหลมานานกว่า 10 ปี