คนเร่ร่อนบุกยึดศาลาที่พักผู้โดยสาร ทำชาวบ้านและนักเรียนเดือดร้อน ไม่กล้าใช้เป็นที่รอรถเมล์

ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่า มีคนเร่ร่อนบุกยึดศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าโรงเรียนเกล็ดแก้ว และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เป็นที่พักพิงมานานนับปี สร้างความหวาดกลัว และความสกปรก จนไม่มีนักเรียน และชาวบ้าน กล้าเข้าไปนั่งหลบแดดหลบฝนคอยรถในศาลาที่พักผู้โดยสาร เกิดเป็นปัญหาช่วงเปิดภาคเรียนอย่างมาก

ที่ผ่านมา ศาลาที่พักผู้โดยสารหลังคาเหลือง ตลอดสองฝั่งถนนสุขุมวิท พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีคนเร่ร่อน และผู้วิกลจริต แวะเวียนเข้ามาจับจองเป็นที่พักพิงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัว ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ บางที่ถูกปล่อยทิ้งจนเสื่อมโทรม เต็มไปด้วยขยะมูลฝอย จนเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี แก่สายตาผู้สัญจรผ่านไปมา

ซึ่งปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปี ยังไม่มีหน่วยงานใด เข้ามาจัดระเบียบคนเร่ร่อนอย่างจริงจัง

คนเร่ร่อนบุกยึด ศาลาที่พักผู้โดยสารเป็นที่พักพิง ชาวบ้านนักเรียนเดือดร้อน