รปภ.วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มุ่งมั่นขยันอ่านหนังสือเรียน จนสอบติดคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยืนทำหน้าที่กันอย่างแข็งขัน ซึ่ง 1 ในนั้น คือ นายวีรพงศ์ แซ่หาญ หรือ น้องวี อายุ 18 ปี ว่าที่นิสิตคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องวี เล่าว่า จบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่านได้ 3 เดือนแล้ว ระหว่างรอผลการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ก็มาสมัครเป็น รปภ. เพื่อหาเงินช่วยที่บ้าน และเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียน เนื่องจากครอบครัวฐานะยากจน

ที่ผ่านมา จะตั้งใจเรียน ขยันอ่านหนังสือ ส่งผลให้เกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาตลอด ล่าสุด ม.6 ได้เกรดเฉลี่ย 3.92 จึงยื่นสมัคร 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปรากฏว่า ผ่านการคัดเลือกทั้งสองมหาวิทยาลัย แต่ตนตัดสินใจเลือกคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เพราะอยากเรียนและเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝัน

โดยในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จะไปมอบตัวและทำสัญญารับทุนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนงาน รปภ.คงต้องลาออกเพื่อทุ่มเทให้กับการเรียน

มุ่งมั่น!! รปภ.หนุ่มอ่านหนังสือ จนสอบติดสัตวแพทย์ จุฬาฯ