กรมการค้าภายในพร้อมตำรวจ ตรวจเข้มการขายชุดสังฆทาน ย่านเสาชิงช้า ป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาช่วงวันวิสาขบูชา

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ปคบ.  นำกำลังเข้าตรวจสอบชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  ในช่วงใกล้ วันวิสาขบูชา วันที่ 18 พฤษภาคม นี้ กว่า 10 ร้าน ในย่านเสาชิงช้า

นายฉัตรชัย ระบุว่า การเข้าตรวจสอบในวันนี้ เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบว่า มีร้านค้าใดเข้าข่ายการกระทำความผิด

แต่ได้เน้นย้ำ ให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคา เครื่องสังฆภัณฑ์ให้ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 50 พ.ศ.2562 ให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า

พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย

ทั้งนี้ ฝากให้ประชาชน ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาก่อนซื้อว่า ตรงกันกับราคาสินค้าที่อยู่ภายในเครื่องสังฆทานหรือไม่ หากพบว่า ผู้ค้าใดเข้าข่ายกระทำความผิด สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจ ชุดสังฆทาน ย่านเสาชิงช้า