องค์การเภสัชกรรม เตรียมผลิตน้ำมันกัญชา เพื่อนำมาทดสอบใช้กับผู้ป่วยกลุ่มแรก 2,500 ขวด ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ หลังได้รับอนุญาตในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปลูกทางการแพทย์ได้ที่แรกในไทย

ต้นกัญชาที่ปลูกอยู่ในโรงเรือน ด้วยมาตรฐานการปลูกแบบเมดิคอล (Medical) หรือมาตรฐาน เกรดทางการแพทย์ที่นานาชาติให้การยอมรับ ในโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ขององค์การเภสัชกรรม ทั้ง 140 ต้น ที่ปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เริ่มออกดอกแล้ว และเตรียมพร้อมนำมาใช้ในทางการแพทย์

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ระบุว่า เมื่อต้นกัญชาออกดอก หลังจากนี้จะใช้เวลาอีกประมาณ 10-12 สัปดาห์ ดอกกัญชาจะเจริญเติบโตเต็มที่ และ สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันกัญชา เพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งหมด 2,500 ขวด

โดยต้นกัญชาที่องค์การเภสัชกรรม ใช้นำมาปลูกเป็นดอกกัญชาตัวเมีย ซึ่งเป็นดอกส่วนที่มีสารสำคัญมากที่สุด ในการนำมาผลิตน้ำมันกัญชา เมื่อออกดอกเต็มที่แล้ว จะทำการเก็บเกี่ยว นำมาทำให้แห้ง และ สกัด ด้วยเอทานอล ซึ่งเป็นสารละลายที่มีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับในการใช้สกัดเพื่อนำทำมาเป็นยา โดยใช้เทคนิคเฉพาะ จากนั้นจะระเหยเอสทานอล ออกให้หมดจนเหลือเป็นน้ำมัน นำมาเจือจางและผลิตเป็นน้ำมันกัญชาใช้หยดใต้ลิ้น

ซึ่งหลังจากนี้ หากสามารถผลิตได้จำนวนมากและนำมาใช้ทางการแพทย์ ทางองค์การเภสัชกรรมยังอยู่ระหว่างการหารือเรื่องราคาขาย คาดการณ์ว่าจะจำหน่าย ราคาไม่เกิน 100-200 บาท ต่อซีซี 

องค์การเภสัชฯ เตรียมใช้น้ำมันกัญชากับผู้ป่วยชุดแรก กรกฎาคมนี้