ตำรวจภูธรภาค 1 ปฏิบัติการจับนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด คืนโฉนด-ทรัพสินย์ให้ชาวบ้าน มูลค่ารวม 236 ล้าน

วันที่ 16 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจภูธรภาค 1 ออกปฎิบัติการตรวจค้นจับกุม กลุ่มนายทุนปล่อยดอกเบี้ยและยึดที่ดินชาวบ้าน ซึ่งจากการปฎิบัติงาน สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกเอารัดเอาเปรียบเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และถูกยึดโฉนดที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ นำเข้าสู่มาตรการเจรจาไก่เกียโฉนดที่ดินและทรัพย์สินคืนให้ประชาชนได้ดังนี้

โฉนดที่ดิน 424 ฉบับ มูลค่า 220,778,000 ล้านบาท เนื้อที่รวม 911 ไร่ 2 งาน 24.55 ตารางวา, รถยนต์ 39 คัน มูลค่า 11,945,000 บาท, รถจักรยานยนต์ 70 มูลค่า 3,210,000 บาท, สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 2 เล่ม มูลค่า 25,000 บาท และ ไกล่เกลี่ยปรับสัญญาหนี้ 19 ราย มูลค่า 517,500 บาท รวมมูลค่า ทรัพย์สิน 236,491,200 บาท

สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 1 ได้บูรณาการกำลังร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองภาคเอกชนโดยเฉพาะความร่วมมือจากประชาชน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ดำเนินการตรวจสอบตรวจค้นจับกุมอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล