กรมการค้าภายใน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เร่งชี้แจงมาตรการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ 200,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยความคืบหน้าการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 200,000 ตัน ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาราคา ผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ ว่า กรมการค้าภายในได้ตรวจสอบโรงงานกว่า 100 แห่ง พบว่า มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบกว่า 2 แสนตัน

หลังจากนี้จะส่งรายชื่อพร้อมปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่ตรวจได้ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นใบสมัครจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. จากนั้นจะนัดผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาทำสัญญาซื้อขาย ซึ่ง กฟผ. จะชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ผู้ขาย ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารประกอบการเรียกให้ชำระเงินถูกต้องและครบถ้วน การดูดซับน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 200,000 ตันในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2562

เบื้องต้นราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ กฟผ. จะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 16.25 - 16.50 บาท ซึ่งผู้สนใจจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เป็นเจ้าของน้ำมันปาล์มดิบ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กฟผ. สำนักงานใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมการค้าภายใน แจงมาตรการช่วยเกษตรกรปลูกปาล์ม