สวนดุสิตโพลสำรวจพบประชาชนไม่เห็นด้วยกับการประกาศผล ส.ว.และการเข้าสู่ตำแหน่งของ ส.ว.ของรัฐมนตรี และสมาชิก คสช.

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณีการรับรอง ส.ส.และการเข้าสู่ตำแหน่ง ส.ว. จำนวน 1,187 ตัวอย่าง โดยมี 4 คำถามสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้ง การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 349 เขต จาก 350 เขต การกกต.ประกาศรับรอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ การลาออกของ 15 รัฐมนตรี เพื่อไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และกรณี สมาชิก คสช.เตรียมลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่ง ส.ว.

ซึ่งในประเด็น การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 349 เขต จาก 350 เขต พบว่าส่วนใหญ่ 76.24% ไม่เห็นด้วย เพราะ ควรประกาศให้ครบทั้ง 350 เขต มีหลายจุดที่พบข้อสงสัย ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการทำหน้าที่ของกกต.ไม่เป็นกลาง ไม่ชัดเจน ส่วนผู้ที่เห็นด้วย มี 23.76% โดยให้เหตุผลว่า เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ อยู่ในเงื่อนเวลที่กฎหมายกำหนด

ส่วนการรับรอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ กลุ่มตัวอย่าง 75.40% ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีหลายฝ่ายที่ออกมาทักท้วง การคำนวณของ กกต.ไม่เป็นธรรม ควรให้ความสำคัญกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ส่วนผู้ที่เห็นด้วย มี 24.60% ให้เหตุผลว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ขณะที่การลาออกของ 15 รัฐมนตรี เพื่อไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. มีผู้ไม่เห็นด้วยถึง 83.15%โดยมองว่าเป็นการเตรียมการณ์ไว้แล้ว เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจทำหน้าที่ไม่เป็นกลาง ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสม มีผู้เห็นด้วย 16.85% โดยบอกว่าเป็นสิทธิโดยชอบธรรม ทำตามกฎระเบียบ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รู้และเข้าใจปัญหาบ้านเมือง จะได้ทำงานต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกับคำถามเกี่ยวกับสมาชิก คสช.ไปเป็น ส.ว. มีผู้ไม่เห็นด้วยสูงถึง 85.00% เพราะอยากให้ ส.ว.เข้ามาทำประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง ไม่ได้เข้ามาเพื่อต้องการกุมอำนาจหรือหวังผลใดๆ และมีผู้เห็นด้วย 15.00% โดยเห็นว่าเพราะผ่านการตรวจสอบสอบคุณสมบัติแล้ว และที่ผ่านมาไว้ใจการทำงานของ คสช.

ดุสิตโพล เผยปชช.ไม่เห็นด้วย 15 รมต.ของคสช.นั่งตำแหน่ง สว.