รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการคุมเข้มการเดินทางรับเปิดเทอม 13 พ.ค.นี้ ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพิ่มปริมาณรถโดยสารสาธารณะ เป็นรวม 22,200 เที่ยวต่อวัน (เพิ่มขึ้นอีก 10 เปอร์เซนต์)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยว่า ตนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับเยาวชนรองรับการเดินทาง ช่วงเปิดภาคเรียน 2562 ตลอดจนแก้ปัญหาจรจรติดขัด พร้อมกำหนด มาตรการรองรับการเดินทางช่วงเปิดภาคเรียน 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2562

โดย พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจจราจร เพื่อกำกับ ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนและจุดเชื่อมต่อการเดินทาง รวมทั้งกำกับดูแลรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสาร โดยเฉพาะ 3 เส้นทางหลัก ได้แก่

เส้นที่ 1 ถนนสามเสน ราชวิถี นครราชสีมา เส้นที่ 2 ถนนอโศก เพลินจิต สุขุมวิท และเส้นที่ 3 ถนนสีสม สาทร เจริญกรุง รวมถึงบริเวณที่มีผู้โดยสารและการจราจรหนาแน่น เช่น ถนนบางนา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพิ่มปริมาณรถโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 10 หรือประมาณ 22,200 เที่ยวต่อวัน ในเส้นทางที่ผ่านสถานศึกษา พร้อมจัดผู้ตรวจการ กำกับดูแลการให้บริการ และความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ขสมก. และรถร่วมบริการ เช่น จัดระเบียบการจอดรับส่ง ไม่กีดขวางการจราจร ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนขณะขึ้น - ลงรถ เป็นต้น และ ให้กรมการขนส่งทางบก ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง และรถโรงเรียน โดยเฉพาะ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ และการปล่อยควันดำผ่านท่อไอเสีย

 

ส่วนการสัญจรทางเรือนั้น นายอาคม ระบุว่า ให้กรมเจ้าท่า กำกับดูแลความปลอดภัย ปริมาณนักเรียน และผู้ใช้บริการบริเวณ ท่าเรือ การโดยสารเรือข้ามฟากและเรือด่วน โดยเฉพาะบริเวณที่มีนักเรียนโดยสารทางเรือเพื่อเชื่อมต่อกับ รถโดยสารประจาทาง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้ประสานผู้ประกอบการเรือโดยสาร เพิ่มเที่ยวเรือวันละ 1-2 เที่ยว รวมทั้งกำชับพนักงานประจำท่าเรือดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ


ส่วนในพื้นที่ ต่างจังหวัด มีการกำหนดมาตรการ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเข้มงวดรถโรงเรียน และรถรับจ้างเอกชนทุกประเภท ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

สภาพรถมีความพร้อมทั้งความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ และต้องไม่มีนักเรียน โหนหรือขึ้นไปนั่งบนหลังคารถอย่างเด็ดขาด

คมนาคม สั่งเพิ่มรถเมล์ รับเปิดเทอม 13 พ.ค.นี้ คุมเข้มทุกเส้นทางเน้นปลอดภัย