รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผย โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว คืบหน้ากว่า 40 เปอร์เซนต์ ตอกเสาเข็มเสร็จแล้ว ทั้งเส้นสายไหม และลาดพร้าว

นาย จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว เพื่อเตรียมความพร้อมปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝน ว่า เขื่อนคลองลาดพร้าว ครอบคลุมพื้นที่ 8 เขต ได้แก่ วังทองหลาง ห้วยขวาง ลาดพร้าว จตุจักร หลักสี่ บางเขน ดอนเมือง และสายไหม มีความยาว 2 ฝั่งคลอง รวม 45.3 กม.

และมีบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำคลองลาดพร้าว 6,638 หลัง อยู่ในแนวพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อน 3,761 หลัง เบื้องต้น ยินยอมเข้าร่วมโครงการ 3,257 หลัง ไม่ยินยอม 504 หลัง

ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ได้รื้อย้ายบ้านได้แล้ว 1,724 หลัง ยังไม่ได้รื้อ-ย้าย อีก 1,533 หลัง และ สามารถตอกเสาเข็มได้ 30,763 ต้น ยาวรวม 23,199 เมตร ผลงานทั้งโครงการทำได้กว่า 40.5%

ในพื้นที่เขตสายไหม และเขตลาดพร้าว ประชาชนให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายบ้านเรือนออกไป ทำให้ กทม.สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็มได้ โดยพื้นที่เขตสายไหมตอกเสาเข็มแล้วยาว 7,056 ม. แล้วเสร็จ ยกเว้นพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 41 ม. ส่วนการตอกเสาเข็มในพื้นที่เขตลาดพร้าวยาว 1,170 ม. แล้วเสร็จเช่นกัน

จากนั้นผู้รับจ้าง จะกดแผงกันดิน ทำคานทางเดิน และ ติดตั้งราวกันตกให้แล้วเสร็จ พร้อมขุดลอกคลองลาดพร้าว ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ในการรองรับน้ำได้มากขึ้น จากที่มีความกว้าง 20-25 ม. จะกว้างมากขึ้นเฉลี่ย 22-35 ม. ความลึกจากเดิม 2 ถึง 2.5 เมตร จะมีความลึก 4 เมตร รองรับปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า และเพิ่มอัตราการไหลของน้ำได้เร็วขึ้น