การประปา ลงพื้นที่ค่าประปาพุ่ง 8,000 บาท ผลการตรวจสอบไม่พบท่อแตกรั่วภายในบ้าน อีกกรณี ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้และค่าน้ำประปาเดือนเมษายนสูงกว่าปกติ อาจมาจากลมพัดหลุดหายไป ชี้หากคลาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำ สามารถยื่นคำร้องได้ที่ กปภ.สาขา ในพื้นที่

การประปา แจง ลงพื้นที่ค่าประปาพุ่ง 8,000 บาท ผลการตรวจสอบไม่พบท่อแตกรั่วภายในบ้าน อีกกรณี ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้และค่าน้ำประปาเดือนเมษายนสูงกว่าปกติ อาจจะมีสาเหตุมาจากลมพัดหลุดหายไป ชี้หากคลาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำ สามารถยื่นคำร้องได้ที่ กปภ.สาขา ในพื้นที่

ตามที่อ้างถึงลงข่าวว่า แม่ค้าหมูเมืองเบตงช็อก ! ค่าน้ำประปาพุ่งแปดพันกว่าบาท และบ้านอีกหลังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำเดือนเมษายน นั้น การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มิได้นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อน ที่เกิดขึ้นและขอเรียนชี้แจงว่า กปภ.สาขาเบตง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบยังบ้านของผู้ใช้น้ำทั้ง 2 หลัง ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

กรณีที่ 1 คุณอัจฉรา เฟื่องขจรศักดิ์ บ้านเลขที่ 15 ถ.มงคลประจักษ์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ร้องเรียนกรณีค่าน้ำสูงผิดปกติพุ่งสูงแปดพันกว่าบาท กปภ.สาขาเบตง ได้ลงพื้นที่และเข้าพบเจ้าบ้านผู้ร้องเรียน เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุความผิดปกติด้วยการตรวจสอบสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำทั้งสามชั้น และก๊อกน้ำนอกอาคาร ผลการตรวจสอบไม่พบท่อแตกรั่วภายในบ้าน นอกจากนี้ยังได้ทดสอบความเที่ยงตรงของ มาตรวัดน้ำถึง 2 ครั้ง รวมถึงได้มีการใช้มาตรวัดน้ำเครื่องใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานต่อพ่วงกับมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำบ้านหลังดังกล่าว พร้อมเปิดน้ำลงถังน้ำขนาด 100 ลิตร ผลการทดสอบปรากฏว่ามาตรวัดน้ำทำ งานปกติทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งการตรวจสอบนั้นได้มีเจ้าบ้านและสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดย กปภ.สาขาเบตง ได้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ใช้น้ำทราบในเบื้องต้นว่าปริมาณน้ำตามใบแจ้งหนี้เป็นปริมาณน้ำที่ผ่านมาตร วัดน้ำจริง ซึ่ง กปภ.สาขาเบตง จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้น้ำรับทราบเป็นทางการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ค่าน้ำประปาสูง ผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อ กปภ.สาขา เพื่อดำเนินการยื่นขอผ่อนชำระค่าน้ำประปาได้

กรณีที่ 2 คุณวิชัย เฟื่องขจรศักดิ์ บ้านเลขที่ 4 ถ.มงคลประจักษ์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ร้องเรียนกรณีไม่ได้รับใบแจ้งหนี้และค่าน้ำประปาเดือนเมษายนสูงกว่าปกติ กปภ.สาขาเบตง ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อ เท็จจริงด้วยการแสดงสถิติการใช้น้ำย้อนหลังให้ผู้ใช้น้ำรับทราบ ซึ่งปรากฏว่าสถิติการใช้น้ำในแต่ละเดือนใกล้เคียงกัน เพียงแต่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการใช้น้ำเพิ่มกว่าปกติเพียง 10 หน่วย ส่วนใบแจ้ง หนี้ที่ผู้ใช้น้ำไม่ได้รับนั้น จากการสอบถามพบว่าผู้ใช้น้ำได้รับใบแจ้งหนี้ครบทุกเดือน แต่ในเดือนเมษายนใบแจ้งหนี้สูญหาย อาจจะมีสาเหตุมาจากลมพัดหลุดหายไป ทั้งนี้ กปภ.สาขาเบตง ได้แจ้งให้ผู้ใช้น้ำรับ ทราบและเข้าใจแล้ว โดยจะมีโครงการติดตั้งกล่องรับใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ใช้น้ำต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้น้ำต้องการทดสอบความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำ สามารถยื่นคำร้องได้ที่ กปภ.สาขา ในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ และหากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการหรือต้องการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาเบตง โทร. 0 7323 0451 หรือ PWA Contact Center 1662