กรรมการสิทธิมนุษยชน ชี้โอกาสและช่องทาง ส่ง น้องพลอย เด็กไร้สัญชาติ ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีหวัง

นายสุรพงษ์ กองจันทึก อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าหารือกับนางสาวเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถึงกรณี นางสาวยลฤดี ปิยะทัต หรือ น้องพลอย เด็กไร้สัญชาติ วัย 17 ปี โรงเรียนสตรีระนอง ที่ประสบปัญหาเรื่องการขอออกนอกประเทศ เป็นตัวแทนแข่งขันโครงการงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในรายการ Genius Olympiad ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นี้

เนื่องจากไม่สามารถขอเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวได้ และทำให้อาจจะถูกตัดสิทธิ์เข้าแข่งขัน เพราะไม่มีเอกสารไปรับรองการทำวีซ่า

หลังหารือล่าสุด พบทางออกที่สามารถช่วยเหลือน้องพลอยได้ ด้วยการให้กระทรวงมหาดไทยออกเอกสารอนุญาตเดินทางสำหรับบุคคลไร้สัญชาติ เพื่อไปแข่งขันในเวทีระดับโลกเหมือนกรณีของหม่อง ทองดี

ส่วนการขอสัญชาติไทย กรณีของน้องพลอยก็ไม่ใช่ปัญหา หลังจากทำเรื่องไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ เสร็จเรียบร้อย ก็สามารถดำเนินการขอสัญชาติไทยได้ทันที ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เช่นเดียวกับกรณีของหม่อง ที่ไปแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษและชนะเลิศระดับโลก

แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเงื่อนเวลา และระยะเวลาการส่งเอกสาร เลยกำหนดไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ต้องรอดูว่าจะยืดระยะเวลาการส่งเอกสารได้หรือไม่

เร่งช่วย"น้องพลอย"  ขอสัญชาติไทยไปแข่งวิทย์ฯ โอลิมปิค